Skočiť na hlavný obsah

7. Pri akých chorobách je vitamín D3 ešte prospešný?

Vitamín D3 ovplyvňuje veľa génov a funkcií imunitného systému. Pôsobí preventívne aj proti niektorým typov rakovín a autoimúnnych ochorení, pomáha zníženiu krvného tlaku. Prehľad benefitov a vedeckých zdrojov, z ktorých citujeme je na stránke Linus Inštitútu.

Vitamín D je dôležitý pre mineralizáciu kostí a zubov, keďže reguluje homostázu vápnika a fosporu v tele. Jeho nedostatok u detí spôsobuje rachitídu a u dospelých osteomaláciu. U starších ľudí jeho nedostatok môže byť príčinou osteoporózy a rizikom častejších zlomenín.

Má však aj mnoho iných účinkov na imunitný, endoktrinálny (hormonálny) a kardiovaskulárny systém. Niekoľko observačných štúdií poukazuje na súvis jeho nedostatku a vzniku rakoviny prsníka či rakoviny konečníka.

Viaceré experimentálne štúdie ukázali, že biologicky aktívne formy vitamínu D ako 1alpha, 25-dihydroxyvitamin D a jeho analógy po naviazaní receptor vitamínu D môžu kontrolovať osud buniek tak, že vypínajú rozmnožovanie a/alebo spúšťajú diferenciáciu buniek alebo apoptázu (odumieranie) množstva typov rakovinových buniek.

Potvrdila sa aj súvislosť s náchylnosťou ku a s ťažším priebehom pri autoimúnných ochoreniach, vrátane cukrovky typu 1 diabetes mellitus, skleróza multiplex, reumatická artritída alebo systemový lupus erythematosus.

Nedostatok vitamínu D3 môže súvisieť aj s nástupom cukrovky typu 2, k čomu je už dostatok dôkazov, že je istým faktorom. Prebiehajú aj klinické skúšky zamerané na zistenie, či dopĺňanie vitamínu D3 môže zvrátiť kognitívnu degeneráciu a zhoršovanie pri neurodegeneratívnych chorobách.

Predbežné štúdie potvrdili, že dopĺňanie vitamínu D3 môže zlepšiť stav pacientov s atopickým ekzémom a Crohnovou chorobou. Osoby trpiace Crohnovou chorobou alebo zápalovým brušným ochorením majú, zdá sa, zvýšené riziko nedostatku vitamínu D3.

Obezita s BMI nad 30kg/m2 zvyšuje riziko nedostatku vitamínu D3. Ten sa totiž z kože alebo pri uží dostáva do tukových zásob tela a je menej biodostupný u ľudí s veľkou nadváhou. Obezní dosahujú nižšiu hladinu vitamínu D3 pri rovnakom orálnom dávkovaní v porovnaní s ľuďmi s normálnou telesnou váhou.

Najnovšie zistenia naznačujú, že vysoké dávky magnézia môžu znížiť riziko nedostatočnej hladiny vitamínu D3, keďže magnézium reguluje kritické enzýmy metabolizmu vitamínu D3, čo vysvetľuje prečo jeho nedostatok negatívne ovplyvňuje hladinu vitamínu D3.